Sanapalat Oy

"Minä olen täällä, jotta te ymmärtäisitte toisianne paremmin"

Puheterapeutti Anna-Stina Sevon

Yli kymmeneen alalla vietettyyn vuoteen on mahtunut paljon. Olen ehtinyt työskennellä niin kunnan puheterapeuttina, yliopisto-opettajana kuin erikoissairaanhoidossakin. Jokainen paikka on tuonut uutta perspektiiviä alaan ja jokainen asiakas sekä kollega on opettanut uutta. 

Vuosien myötä olen huomannut olevani kiinnostunut erityisesti kaksi- ja monikielisestä tyypillisestä ja poikkeavasta kielenkehityksestä. Minulla on kokemusta myös esimerkiksi epäselvän puheen sekä viivästyneen ja poikkeavan kielenkehityksen kuntoutuksesta. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen (AAC) kuten kuvien ja viittomien käyttö on työssäni arkipäivää.

Uskon vahvaan tieteellisen pohjaan kaikessa tekemisessäni. Käytän menetelmiä ja työkaluja, joilla on tieteellistä näyttöä tai vahva kokemukseen perustuva näyttö. Seuraan alan julkaisuja ja lisäkouluttaudun säännöllisesti. 

Puheterapeutti Anna-Stina Sevon

Ajattelen, että ihmisten välinen kommunikaatio, kyky ilmaista itseään ja ymmärtää toista, on ihmisyyden keskiössä. 

Työni lähtee lapsesta ja hänen läheisistään, heidän tarpeistaan. Minusta on tärkeää kuunnella ja ymmärtää lasta ja perheitä. Kun lähdetään työstämään oikeita ja merkityksellisiä asioita, löytyy motivaatiota ja saadaan tuloksia. Lasten kanssa työskentely vaatii aina yhteistyötä lasta hoitavien lähimpien aikuisten kanssa. Koen tärkeäksi, että kaikki työskentelevät samoja tavoitteita kohti. 

TYÖKOKEMUS


TÄYDENNYSKOULUTUS


Pyrin jatkuvasti kehittämään ja ylläpitämään ammatillista osaamistani täydennyskoulutusten avulla. Alla viimevuosina käymiäni koulutuksia:


Pitkät koulutukset ja menetelmäkoulutukset


Muut koulutukset

MUU KOULUTUS